ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Центърът за Иновации е организационна част от Търговско-Промишлена
Камара - Пловдив, и „Enterprise Europe Network”, най-голямата мрежа на
Европейската комисия, която подпомага бизнеса в  страни от Европейския
Съюз  и целия свят,за дейности и сътрудничество с основани на знания
организации , за  извършване на научни изследвания и развойна дейност.

Центърът отговаря на разнообразните нужди на предприемачи и обучаеми,
чрез предоставяне на творческа и професионална подкрепа , съдействие за
иновации и развой , бизнес - услуги в подкрепа на технологиите, както и
достъп до обучение и  инициативи в областта на науката и технологиите .

Центърът е израз на намерението на Камарата да бъде сред организациите в
България, които работят за развитието на съвременното общество,
основавано на знанието и ползващо ефекта на информационните технологии
и иновациите.

ЗА НАС ДЕЙНОСТ КОНТАКТИ
© 2014, Търговско-Промишлена Камара - Пловдив