ДЕЙНОСТ

Центърът е създаден, за да осъществи тази задача посредством:

• консултация и подготовка на иновационни проекти        
• спомагане и съдействие за трансфера на иновационни технологии.
• трансфер на ноу-хау и добри практики;
• съдействие при пазарна реализация на научни разработки.
• проучвания и анализи
• предлагане на брокерски и консултантски услуги  в областта на технологиите
• повишаване капацитета на фирмите за внедряване и използване на иновации,
• организиране и провеждане на обучения,
• участие в иновативни проекти
• сътрудничество с основните участници в процеса - държавни и местни 
администрации, бизнеса,гражданското общество, чуждестранни партньори

© 2014, Търговско-Промишлена Камара - Пловдив
ЗА НАС ДЕЙНОСТ КОНТАКТИ