КОНТАКТИ

Център за иновации към Търговско-Промишлена Камара - Пловдив
4003 - Пловдив, ул. Самара № 7
Тел.:  032 908 998
E-mail: een@pcci.bg <mailto:een@pcci.bg>
© 2014, Търговско-Промишлена Камара - Пловдив
ЗА НАС ДЕЙНОСТ КОНТАКТИ